AF-szkolenia-finansowe-michalskig


http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-2010-06-14.html

http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-finansami-dla-niefinansistow-2010-06-10.html

http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-kontrahenta-na-podstawie-sprawozdan-finansowych-2010-06-07.html

27-28 kwietnia, 2009: Hotel Courtyard by Marriot, Warszawa: I Kongres Finansowy

27-28 kwietnia, 2009
Hotel Courtyard by Marriot, Warszawa


I Kongres Finansowy

W dobie obecnej sytuacji finansowej na polskim oraz międzynarodowym rynku proponujemy Państwu udział w nowym projekcie pt: „Kongres Finansowy”.

Podczas tego spotkania specjaliści z różnych branż podzielą się swoją wiedzą, spostrzeżeniami, uwagami. Będą mieli Państwo szansę udziału w ciekawej dyskusji (przewidujemy panele dyskusyjne). Nasi eksperci udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wiele nurtujących pytań

Zapraszamy zatem do uczestnictwa w nowych, przygotowanych dla Państwa imprezach tematycznych.


Kluczowe zagadnienia:

1. Cele zarządzania działalnością bieżącą a strategie kapitału obrotowego
2. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
2.1 Statyczne metody oceny płynności
2.2 Dynamiczne metody oceny płynności
2.3 Wykorzystanie planowania finansowego do oceny płynności
3. Zarządzanie zobowiązaniami handlowymi
4. Zarządzanie należnościami handlowymi
3.1 Metody oceny kontrahenta
3.2 Modele oceny zagrożenia niewypłacalności
3.3 Ocena jakości należności
5. Prawne zabezpieczenie wierzytelności
6. Windykacja
7. Współpraca z bankiem i obrót wierzytelnościami (m.in. przelew
wierzytelności, faktoring, cash pooling)
8. Prawo gospodarcze w aspekcie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.


Kto powinien wziąć udział:

– Prezesi, Członkowie Zarządu, Dyrektorzy, Kierownicy, Brand i Product Managerowie Banków , Towarzystw Ubezpieczeniowych, Funduszy Inwestycyjnych, Giełdy, Agencji Maklerskich, Agencji Doradztwa Inwestycyjnego
– Dyrektorzy i Kierownicy Marketigu oraz marketerzy reprezentujący instytucje finansowe
– Dyrektorzy i Kierownicy Sprzedaży i wszystkie osoby odpowiedzialne za strategie sprzedażowe w instytucjach finansowych
– Dyrektorzy i Kierownicy PR i osoby odpowiedzialne za budowanie wizerunku instytucji finansowych
– Przedstawiciele agencji reklamowych, BTL, fullfilment house
– Redaktorzy Naczelni pism branżowych, które są istotnym kanałem reklamowym dla produktów i usług finansowych


Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w kongresie.


Dlaczego warto wziąć udział:

· Kongres jest wyjątkową szansą zdobycia wiedzy, bazującej na wieloletnim doświadczeniu ekspertów
· Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną rewolucyjne metody rozwiązywania problemu niewypłacalności
· Spotkanie w gronie liderów rynku produktów i usług finansowych to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, podzielenia się sukcesami, jak i wspólnego poszukiwania skutecznych rozwiązań dla problemów

http://www.connectcon.pl/prt/view/agenda-fin.html

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | pubdoc | pubpdf | wkppdf |
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

||||||||

Ostatnia szansa.

Zapraszamy na najbliższe szkolenia do Krakowa.

Oferujemy rabaty.

 Zarządzanie płynnością finansową

Szkolenie ma na celu przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi,… 2009-02-16 [2 dni] Kraków: Hotel Kazimierz I *** cena: 1230 PLN

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA: 22-23.04.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,68.htm )

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie osób z problematyką i metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami, wadami i ograniczeniami oraz możliwościami praktycznego zastosowania.

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU:

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką wyceny przedsiębiorstwa i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa
– Maksymalizacja bogactwa właścicieli jako podstawowy cel działalności gospodarczej;
– Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa;
– Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako koncepcja w zarządzaniu;
2. Wartość przedsiębiorstwa
– Wartość księgowa;
– Wartość aktywów netto;
– Wartość likwidacyjna;
– Wartość odtworzeniowa;
– Wartość giełdowa;
– Wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych;
3. Przepływy pieniężne
– Wartość końcowa przedsiębiorstwa;
– Modele wyceny przedsiębiorstwa oparte na przepływach pieniężnych;
– Przepływy pieniężne dla przedsiębiorstwa;
– Przepływy pieniężne dla akcjonariuszy;
– Przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał;
– Skorygowana wartość obecna – APV;
4. Wolne przepływy pieniężne
– Składniki wolnych przepływów pieniężnych;
– Budżet kapitałowy;
– Wolne przepływy gotówkowe dla przedsiębiorstwa – FCF;
– Wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy – FCE.
– Wolne przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał – FCC;
– Skorygowane przepływy pieniężne – AFCF;
– Pomiar składników wolnych przepływów pieniężnych;
5. Koszt kapitału
– Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa;
– Kapitał własny;
– Dźwignia finansowa, operacyjna i całkowita – ujęcia statyczne i dynamiczne;
– Wpływ ryzyka na koszt kapitału;
– WACC;
– Struktura kapitałowa a WACC;
6. Mierniki efektywności
– Mierniki księgowe;
– Mierniki oparte na wartości;
– EVA;
– EVA a NPV;
– EVA a DCF;
– CFROI;
– Cykl życia przedsiębiorstwa;
7. Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
– Definicje kapitału intelektualnego;
– Pomiar kapitału intelektualnego;
– Wpływ tego kapitału na wzrost bogactwa właścicieli;
8. Podsumowanie
– Całościowy praktyczny przykład podsumowujące poznane zagadnienia;

CENA SZKOLENIA: 1380 zł brutto (VAT – zw.)

MIEJSCE SZKOLENIA: SZCZECIN, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 (wejście B, II piętro)

Cena szkolenia obejmuje:

– obiad i przerwy kawowe
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– udział w szkoleniu 1 osoby

Szkolenie 2 dniowe – 12 godzin
(w pierwszy dzień od 10.00 do 16.30, a w drugi od 9.00 do 14.30)
Grupa szkoleniowa: maksymalnie 8 osób.

Grupa szkoleniowa: maksymalnie 8 osób.
Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z jednej instytucji – 5% rabat

MIEJSCE SZKOLENIA: SZCZECIN, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 (wejście B, II piętro)

Pobierz formularz zgłoszeniowy –> http://www.adsc.pl/formularz_zg.pdf

inne szkolenia z ADSC w najbliższym czasie:

ANALIZA FINANSOWA FIRMY: 02-03.06.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,70.htm )

CONTROLLING Finansowy I PLANOWANIE FINANSOWE W FIRMIE: 15-16.06.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,71.htm )

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – 01-02.04.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,69.htm )

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

<>

||||||||

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – 01-02.04.2009

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

PROGRAM RAMOWY:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa 2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej 4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny 3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) 4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje 5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami). 6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców. 7. Planowanie finansowe.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa – jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe – jak mierzyć realizację tych celów – jakie elementy kształtują wartość firmy

2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych – elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych – jakich błędów i uproszczeń unikać

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej – prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej – dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja – jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych

4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę – siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych – czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych – różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać

5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) – jak interpretować kryteria decyzyjne – kiedy nie stosować IRR – jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy

6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje – jak kształtuje się koszt kapitału obcego – co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego – dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego

7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami) – jak zarządzać zapasami – jakie poziomy należności utrzymywać – ile gotówki powinna mieć firma – strategie zarządzania kapitałem pracującym netto

8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców – jak inni na nas patrzą 9. Planowanie finansowe – zarys metody procentu od sprzedaży

aby zamówić kliknij: http://www.adsc.pl/harmonogram,show,69.htm

MIEJSCE SZKOLENIA: SZCZECIN, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 (wejście B, II piętro)

Pobierz formularz zgłoszeniowy –> http://www.adsc.pl/formularz_zg.pdf

inne szkolenia z ADSC w najbliższym czasie:

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA: 22-23.04.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,68.htm )

ANALIZA FINANSOWA FIRMY: 02-03.06.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,70.htm )

CONTROLLING Finansowy I PLANOWANIE FINANSOWE W FIRMIE: 15-16.06.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,71.htm )

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl "[at]" zami na: "@" | | GG: 10800054

||||||||

Następna strona »