ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA: 22-23.04.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,68.htm )

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie osób z problematyką i metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami, wadami i ograniczeniami oraz możliwościami praktycznego zastosowania.

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU:

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką wyceny przedsiębiorstwa i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa
– Maksymalizacja bogactwa właścicieli jako podstawowy cel działalności gospodarczej;
– Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa;
– Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako koncepcja w zarządzaniu;
2. Wartość przedsiębiorstwa
– Wartość księgowa;
– Wartość aktywów netto;
– Wartość likwidacyjna;
– Wartość odtworzeniowa;
– Wartość giełdowa;
– Wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych;
3. Przepływy pieniężne
– Wartość końcowa przedsiębiorstwa;
– Modele wyceny przedsiębiorstwa oparte na przepływach pieniężnych;
– Przepływy pieniężne dla przedsiębiorstwa;
– Przepływy pieniężne dla akcjonariuszy;
– Przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał;
– Skorygowana wartość obecna – APV;
4. Wolne przepływy pieniężne
– Składniki wolnych przepływów pieniężnych;
– Budżet kapitałowy;
– Wolne przepływy gotówkowe dla przedsiębiorstwa – FCF;
– Wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy – FCE.
– Wolne przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał – FCC;
– Skorygowane przepływy pieniężne – AFCF;
– Pomiar składników wolnych przepływów pieniężnych;
5. Koszt kapitału
– Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa;
– Kapitał własny;
– Dźwignia finansowa, operacyjna i całkowita – ujęcia statyczne i dynamiczne;
– Wpływ ryzyka na koszt kapitału;
– WACC;
– Struktura kapitałowa a WACC;
6. Mierniki efektywności
– Mierniki księgowe;
– Mierniki oparte na wartości;
– EVA;
– EVA a NPV;
– EVA a DCF;
– CFROI;
– Cykl życia przedsiębiorstwa;
7. Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
– Definicje kapitału intelektualnego;
– Pomiar kapitału intelektualnego;
– Wpływ tego kapitału na wzrost bogactwa właścicieli;
8. Podsumowanie
– Całościowy praktyczny przykład podsumowujące poznane zagadnienia;

CENA SZKOLENIA: 1380 zł brutto (VAT – zw.)

MIEJSCE SZKOLENIA: SZCZECIN, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 (wejście B, II piętro)

Cena szkolenia obejmuje:

– obiad i przerwy kawowe
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– udział w szkoleniu 1 osoby

Szkolenie 2 dniowe – 12 godzin
(w pierwszy dzień od 10.00 do 16.30, a w drugi od 9.00 do 14.30)
Grupa szkoleniowa: maksymalnie 8 osób.

Grupa szkoleniowa: maksymalnie 8 osób.
Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z jednej instytucji – 5% rabat

MIEJSCE SZKOLENIA: SZCZECIN, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 (wejście B, II piętro)

Pobierz formularz zgłoszeniowy –> http://www.adsc.pl/formularz_zg.pdf

inne szkolenia z ADSC w najbliższym czasie:

ANALIZA FINANSOWA FIRMY: 02-03.06.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,70.htm )

CONTROLLING Finansowy I PLANOWANIE FINANSOWE W FIRMIE: 15-16.06.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,71.htm )

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – 01-02.04.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,69.htm )

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

<>

||||||||