27-28 kwietnia, 2009: Hotel Courtyard by Marriot, Warszawa: I Kongres Finansowy

27-28 kwietnia, 2009
Hotel Courtyard by Marriot, Warszawa


I Kongres Finansowy

W dobie obecnej sytuacji finansowej na polskim oraz międzynarodowym rynku proponujemy Państwu udział w nowym projekcie pt: „Kongres Finansowy”.

Podczas tego spotkania specjaliści z różnych branż podzielą się swoją wiedzą, spostrzeżeniami, uwagami. Będą mieli Państwo szansę udziału w ciekawej dyskusji (przewidujemy panele dyskusyjne). Nasi eksperci udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wiele nurtujących pytań

Zapraszamy zatem do uczestnictwa w nowych, przygotowanych dla Państwa imprezach tematycznych.


Kluczowe zagadnienia:

1. Cele zarządzania działalnością bieżącą a strategie kapitału obrotowego
2. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
2.1 Statyczne metody oceny płynności
2.2 Dynamiczne metody oceny płynności
2.3 Wykorzystanie planowania finansowego do oceny płynności
3. Zarządzanie zobowiązaniami handlowymi
4. Zarządzanie należnościami handlowymi
3.1 Metody oceny kontrahenta
3.2 Modele oceny zagrożenia niewypłacalności
3.3 Ocena jakości należności
5. Prawne zabezpieczenie wierzytelności
6. Windykacja
7. Współpraca z bankiem i obrót wierzytelnościami (m.in. przelew
wierzytelności, faktoring, cash pooling)
8. Prawo gospodarcze w aspekcie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.


Kto powinien wziąć udział:

– Prezesi, Członkowie Zarządu, Dyrektorzy, Kierownicy, Brand i Product Managerowie Banków , Towarzystw Ubezpieczeniowych, Funduszy Inwestycyjnych, Giełdy, Agencji Maklerskich, Agencji Doradztwa Inwestycyjnego
– Dyrektorzy i Kierownicy Marketigu oraz marketerzy reprezentujący instytucje finansowe
– Dyrektorzy i Kierownicy Sprzedaży i wszystkie osoby odpowiedzialne za strategie sprzedażowe w instytucjach finansowych
– Dyrektorzy i Kierownicy PR i osoby odpowiedzialne za budowanie wizerunku instytucji finansowych
– Przedstawiciele agencji reklamowych, BTL, fullfilment house
– Redaktorzy Naczelni pism branżowych, które są istotnym kanałem reklamowym dla produktów i usług finansowych


Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w kongresie.


Dlaczego warto wziąć udział:

· Kongres jest wyjątkową szansą zdobycia wiedzy, bazującej na wieloletnim doświadczeniu ekspertów
· Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną rewolucyjne metody rozwiązywania problemu niewypłacalności
· Spotkanie w gronie liderów rynku produktów i usług finansowych to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, podzielenia się sukcesami, jak i wspólnego poszukiwania skutecznych rozwiązań dla problemów

http://www.connectcon.pl/prt/view/agenda-fin.html

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | pubdoc | pubpdf | wkppdf |
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

||||||||