http://michalskig.com zaprasza na szkolenie Finanse dla niefinansistów listopad 2019 Wrocław

https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/finanse-dla-niefinansistow-2019-11-25-wroclaw.html

MODUŁ I. FINANSOWY CEL ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM: MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne, a które właściwe? Jak mierzyć realizację tych celów? Jakie elementy kształtują wartość firmy? MODUŁ II. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych Elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych Jakich błędów i uproszczeń należy unikać? MODUŁ III. ZMIANA WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE – ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ Prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej Dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja? Jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych? MODUŁ IV. SZACOWANIE WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ Siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych Czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych Różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne) – jak je rozróżnić i właściwie wybrać? MODUŁ V. METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (NPV, IRR) Jak interpretować kryteria decyzyjne? Kiedy nie stosować IRR? Jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy? MODUŁ VI. SZACOWANIE STÓP KOSZTU KAPITAŁU FINANSUJĄCEGO INWESTYCJE Jak kształtuje się koszt kapitału obcego? Co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego? Dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego? MODUŁ VII. KRÓTKOTERMINOWE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Jak zarządzać zapasami? Jakie poziomy należności utrzymywać? Ile gotówki powinna mieć firma? Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto MODUŁ VIII. ELEMENTY OCENY PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ KONTRAHENTÓW I KAPITAŁODAWCÓW Jak inni na nas patrzą? MODUŁ IX. ELEMENTY PLANOWANIA FINANSOWEGO Zarys metody procentu od sprzedaży

https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/finanse-dla-niefinansistow-2019-11-25-wroclaw.html

Reklama