https://valuetank.com/szkolenia/kalendarz-szkolen-otwartych/controlling-finansowy-i-planowanie-finansowe-w-firmie-2/

Szkolenie prowadzone przez Grzegorza Michalskiego

prof. UE, dr hab. Grzegorz Michalski / Associate Professor: Dr. hab., Prof. UE Grzegorz Michalski PhD
Department of Labour and Capital / Katedra Pracy i Kapitału

Faculty of Engineering and Economics / Wydzial Inzynieryjno-Ekonomiczny

Wroclaw University of Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Value-Based Working Capital Management: Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments

Work: +48791214963
Mobile: +48503452860
Komandorska 118/120, bud. "D", p.128, KPK
Wroclaw PL53345, Poland
Email: Grzegorz.Michalski

http://dx.doi.org/10.1057/9781137391834

http://michalskig.com/

View my research: | | the book | | ssrn=746922 | rid/A-4771-2010 | repec/pmi217.html |

przygotuj się naspotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God ! فاستعد للقاء الهكيا

Powtórne Przyjście Pana Jezusa Chrystusa i związane z tym wydarzenia

Reklama