Październik 2019


Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych Przybliżenie finansowych zasad dotyczących oceny przedsiębiorstw 2019-12-02 (2 dni) Kraków

Przeczytaj więcej na: https://lnkd.in/esygd9b

https://valuetank.com/szkolenia/kalendarz-szkolen-otwartych/controlling-finansowy-i-planowanie-finansowe-w-firmie-2/

Szkolenie prowadzone przez Grzegorza Michalskiego

prof. UE, dr hab. Grzegorz Michalski / Associate Professor: Dr. hab., Prof. UE Grzegorz Michalski PhD
Department of Labour and Capital / Katedra Pracy i Kapitału

Faculty of Engineering and Economics / Wydzial Inzynieryjno-Ekonomiczny

Wroclaw University of Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Value-Based Working Capital Management: Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments

Work: +48791214963
Mobile: +48503452860
Komandorska 118/120, bud. "D", p.128, KPK
Wroclaw PL53345, Poland
Email: Grzegorz.Michalski

http://dx.doi.org/10.1057/9781137391834

http://michalskig.com/

View my research: | | the book | | ssrn=746922 | rid/A-4771-2010 | repec/pmi217.html |

przygotuj się naspotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God ! فاستعد للقاء الهكيا

Powtórne Przyjście Pana Jezusa Chrystusa i związane z tym wydarzenia

http://michalskig.com zaprasza na szkolenie Finanse dla niefinansistów listopad 2019 Wrocław

https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/finanse-dla-niefinansistow-2019-11-25-wroclaw.html

MODUŁ I. FINANSOWY CEL ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM: MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne, a które właściwe? Jak mierzyć realizację tych celów? Jakie elementy kształtują wartość firmy? MODUŁ II. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych Elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych Jakich błędów i uproszczeń należy unikać? MODUŁ III. ZMIANA WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE – ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ Prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej Dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja? Jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych? MODUŁ IV. SZACOWANIE WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ Siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych Czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych Różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne) – jak je rozróżnić i właściwie wybrać? MODUŁ V. METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (NPV, IRR) Jak interpretować kryteria decyzyjne? Kiedy nie stosować IRR? Jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy? MODUŁ VI. SZACOWANIE STÓP KOSZTU KAPITAŁU FINANSUJĄCEGO INWESTYCJE Jak kształtuje się koszt kapitału obcego? Co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego? Dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego? MODUŁ VII. KRÓTKOTERMINOWE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Jak zarządzać zapasami? Jakie poziomy należności utrzymywać? Ile gotówki powinna mieć firma? Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto MODUŁ VIII. ELEMENTY OCENY PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ KONTRAHENTÓW I KAPITAŁODAWCÓW Jak inni na nas patrzą? MODUŁ IX. ELEMENTY PLANOWANIA FINANSOWEGO Zarys metody procentu od sprzedaży

https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/finanse-dla-niefinansistow-2019-11-25-wroclaw.html