1) "Finanse dla niefinansistów"

2) "Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa"

3) "Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych"

4) "Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa"

5) "Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa"

6) "Zarządzanie płynnością finansową"

Reklama