Szanowni Pastwo.

Wspczesne metody zarzdzania finansami, ktrych wdroenie w Pastwa firmie moemy zacz od szkole dla Pastwa pracownikw, przyczyniaj si istotnie do zmniejszenia ryzyka i zwikszenia efektywnoci ekonomicznej przedsibiorstw . W porwnaniu z podmiotami, ktre nie wdroyy tych metod, da si zauway kilku procentowo wysze miary efektywnoci. Oznacza to znacznie wysze korzyci z wdroenia nowoczesnych metod zarzdzania finansami ju w pierwszych dwch latach ni nakady na ich wdroenie. Bardzo czsto te pozwalaj unikn podejmowania nieoptymalnych decyzji w zakresie zarzdzania pynnoci, struktur kapitaw, inwestycjami, co pozwala obniy ryzyko i niepewno w trakcie zarzdzania przedsibiorstwem. W zwizku z tym, przekonany o wysokim potencjale korzyci jaki zawiera si w wiedzy, jak mog Pastwo implementowa u siebie, mam do zaproponowania Pastwu przeprowadzenie szkole dedykowanych w Pastwa przedsibiorstwie. Szkolenia takie, s realizowane w miejscowoci, ktra Pastwu najlepiej odpowiada i w terminie dopasowanym do Pastwa kalendarza. Zalet takich szkole jest to, e nie s one odwoywane z powodu niezebrania si grupy jak to ma miejsce w przypadku tzw. szkole otwartych. Kolejn korzyci jest fakt, e szkolenia dedykowane s szyte na miar potrzeb Waszych specjalistw bez typowego dla szkole otwartych rozproszenia na wszystkie sektory i typy dziaalnoci, z ktrymi nie ma potrzeby zaznajamia Waszych kadr. Do tego dochodz zalety logistyczne w postaci braku koniecznoci delegowania pracownikw (i tracenia przez nich kolejnych dni na przejazd do miejsca szkolenia, nocleg poza miejscem zamieszkania, aklimatyzacj w pracy po powrocie ze szkolenia).
Proponuj cztery podstawowe tematy szkoleniowe:
[1] ZARZDZANIE PYNNOCI FINANSOW W PRZEDSIBIORSTWIE
[2] OCENA I ANALIZA OPACALNOCI I RYZYKA PROJEKTW INWESTYCYJNYCH
[3] OCENA KONTRAHENTA NA PODSTAWIE SPRAWOZDA FINANSOWYCH
[4] FINANSE DLA NIEFINANSISTW
Kady z tematw mog dla Pastwa zrealizowa jako szkolenie 2 dniowe, 1 dniowe, 3 dniowe lub 5 dniowe. Najbardziej efektywny dzie szkoleniowy to zazwyczaj 5 lub 6 godzin (np. od 10.00 do 16.00) z przerw na lunch. Grupa szkoleniowa liczy moe od jednego do kilkunastu uczestnikw.
Wsppraca jest moliwa na podstawie umowy zlecenia (lub umowy o dzieo). Jako profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu, mam takie dwie moliwoci podjcia z Pastwem wsppracy. Oczekiwane przeze mnie honorarium jest podane w kwocie netto (wysoko wpywu na moje konto bankowe ju po odjciu skadek i podatkw). Kwoty te zakadaj, e po Pastwa stronie jest zorganizowanie wyposaonej sali szkoleniowej i pokrycie kosztw moich noclegw przed kadym dniem szkoleniowym (informacja na temat oczekiwa dotyczcych stawek honorarium w tabeli w zaczniku).
Serdecznie pozdrawiam zapraszajc do wsppracy.

Grzegorz Michalski
tel. 791214963, tel.2. 739089088, tel. 503452860
Grzegorz.Michalski@onet.pl oraz: Grzegorz.Michalski@gmail.com

szkoleniamichalski2018xii08.doc

szkoleniamichalski2018xii08.docx

szkoleniamichalski2018xii08.odt

szkoleniamichalski2018xii08.pdf