Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie.
Ewangelia Jana 14:1 PUBG
https://bible.com/bible/138/jhn.14.1.PUBGGrzegorz Michalski 791214963

Reklamy